Urządzenia

Urządzenia indywidualne – projektowane i wykonywane każdorazowo z indywidualnym podejściem do potrzeb Klienta.

Urządzenia standard – wykonane seryjnie, których wykorzystanie możliwe jest w standardowych systemach oczyszczania ścieków.

 • Krata koszowa
 • Sito

Krata koszowa

Urządzenie półautomatyczne, montowane w przepompowni ścieków, do której wpływają ścieki surowe z Zakładu. Zadaniem kraty koszowej jest wyłapanie największych zanieczyszczeń (np. worki foliowe, pióra, grube odpady poprodukcyjne) ze ścieków przed przetłoczeniem ich na oczyszczalnię.

 

Sito

Urządzenie pracujące w systemie automatycznym z zastosowaniem najnowocześniejszych rozwiązań materiałowych i konstrukcyjnych. Zadaniem urządzenia jest wydzielenie ze strumienia ścieków zawiesiny o rozmiarach cząstek większych niż szerokość otworów elementu cedzącego. Każde urządzenie posiada system wygarniający wraz z systemem natryskowego mycia powierzchni cedzącej. Urządzenie to gwarantuje skuteczne oddzielenie grubej frakcji zanieczyszczeń od oczyszczanych ścieków i wstępne odwodnienie wydzielanych zanieczyszczeń.

Oferujemy Państwu sita o parametrach:

 • Zakres wydajności: 0,5 - 100 m3/h;
 • Szerokość sita: 0,5 m/1,0 m/1,5 m/2,0 m;
 • Szerokość szczelin wkładu cedzącego, dobieranego indywidualnie: 0,15 - 10 mm;

Typy sit:

 • Sito rynnowe z wygarniaczem mechanicznym i wkładem statycznym sita;
 • Sito bębnowe z wkładem obrotowym sita.

02 sito

Bioreaktor

Urządzenie w którym są prowadzone procesy biologicznego usuwania związków azotu, fosforu i węgla organicznego z zastosowaniem wysokoaktywnych organizmów biologicznym.
Urządzenie każdorazowo wykonywane jest na podstawie indywidualnego projektu.

 03 Bioreaktor1

03 Bioreaktor2

Komora reakcji (flokulator)

Urządzenie w którym prowadzone się procesy neutralizacji, koagulacji oraz flokulacji - w zależności od potrzeb technologicznych danego obiektu. Dla zapewnienia właściwego przebiegu tych procesów komora reakcji wyposażana jest w przepływowy układ komór, zapewniających wymagane technologią czasy reakcji ścieków z poszczególnymi regentami. Mieszanie flokulantu ze ściekami odbywa się przy pomocy odpowiedniego systemu opracowanego przez naszą firmę.

04 komora reakcji

clip image002

Flotator

Urządzenie, w którym następuje proces oddzielenia zawiesin, tłuszczów oraz zawiesin kłaczkowatych (w tym zawiesina pokoagulacyjna osadu czynnego) od strumienia ścieków oczyszczonych, poprzez ich wyniesienie na powierzchnię urządzenia. Proces ten wspomagany jest saturacją ciśnieniową lub elektrosaturacją.
W przypadku zanieczyszczeń o gęstości mniejszej od gęstości ścieków (np.: oleje, tłuszcze), flotacja może zachodzić samoistnie.
W przypadku zawiesin kłaczkowatych (zawiesina pokoagulacyjna, osad czynny) stosuje się flotację wymuszoną.

 Typy flotatorów:

a) Flotator o przepływie poziomym

 • Zakres wydajności: 0,5 – 5,0 m3/h;
  Materiał: stal nierdzewna;
  Urządzenie to jest dedykowane dla małych i bardzo małych zakładów przemysłowych.
 • Zakres wydajności: 5 – 100 m3/h;
  Materiał: stal nierdzewna;
  Urządzenie to jest dedykowane głównie systemom, w których ma miejsce rozdział faz po procesach koagulacji i flokulacji w dużych i średnich zakładach przemysłowych oraz przy oddzielaniu osadu czynnego od ścieków oczyszczonych w oczyszczalniach biologicznych.
  Flotatory o wydajnościach  5 - 10 m3/h mogą być zblokowane wraz z sitem i komorą reakcji (flokulatorem) stanowiąc kompletną podczyszczalnię lub element oczyszczalni ścieków.

05 Flotator o przeplywie poziomym1

05 Flotator o przeplywie poziomym2

05 Flotator o przeplywie poziomym 3

b) Flotator o przepływie pionowym;

 • Zakres wydajności: 5 – 25 m3/h;
  Materiał: stal nierdzewna;
  Urządzenia te są dedykowane głównie systemom, w których ma miejsce rozdział faz po procesach koagulacji i flokulacji w małych i średnich zakładach przemysłowych. W urządzeniu tego typu odprowadzenie osadu z powierzchni flotatora odbywa się grawitacyjnie, przy czym zachowano możliwość regulacji jego stopnia zagęszczenia.
 • Zakres wydajności: 15 – 50 m3/h;
  Materiał: stal nierdzewna;
  Urządzenie to jest przeznaczone głównie do usuwania tłuszczu ze strumienia oczyszczonych ścieków. Urządzenie to łączy w sobie wysoką efektywność rozdziału faz przy niewielkich przepływach i znacznym stężeniu zanieczyszczeń oraz optymalne warunki hydrauliczne. Istnieje możliwość zakupu urządzenia w wersji autonomicznej lub zblokowanej z sitem cylindrycznym i komorą reakcji (flokulatorem). Urządzenie to może również pracować bez zastosowania procesów chemicznych – koagulacji i flokulacji.

 05 Flotator o przeplywie pionowym

Filtr

Urządzenie, w którym w zależności od potrzeb technologicznych danego obiektu realizowane są następujące procesy:

 • końcowe, resztkowe zatrzymanie zawiesiny pokoagulacyjnej,
 • obniżenie barwy oczyszczonych ścieków;

Filtry naszej produkcji posiadają drenaż podtrzymujący w postaci sita szczelinowego.

 06 filtr

Roztwarzacz flokulantu

Urządzenie służące do przygotowania roztworu polielektrolitu (flokulantu). Oferujemy urządzenia w wersji jedno-dwu lub trzy komorowej, w zależności od wielkości i systemu pracy Zakładu.

a) Roztwarzacz flokulantu 1 – komorowy

 • Wydajność: do 1000 l/d
 • Wersja: półautomatyczna.

b) Roztwarzacz flokulantu 2 - komorowy

 • Wydajność: do 5000 l/d;
 • Wersja: automatyczna.

 c) Roztwarzacz flokulantu 3 - komorowy

 • Wydajność: do 10000 l/d;
 • wersja: automatyczna.

 07 Roztwarzacz flokulantu

Roztwarzacz wapna

Urządzenie pozwalające na przygotowanie zawiesiny mleka wapiennego o jednolitej koncentracji. Roztwarzacz wapna może współpracować z zewnętrznym silosem wapna lub własnym zasobnikiem
(max 100kg). Istnieje możliwość programowego prowadzenia zmian koncentracji mleka wapiennego.
Wydajność hydrauliczna:

 • z zasobnikiem zblokowanym: 1 m3/h
 • z silosem: 5m3/h

Urządzenie pracuje w układzie automatycznym.

08 Roztwarzacz wapna 

Stacja dozowania koagulantów i biogenów

System ten składają się z:

 • zbiornika jedno lub dwupłaszczowego;
 • pompy dozującej zamontowanej na zbiorniku.

Zbiorniki magazynowe wykonywane są z PE lub PEHD o objętościach od 50 dm3 do 5000 dm3.
Pompy posiadają wejścia analogowe oraz impulsowe z dzielnikiem/mnożnikiem impulsów umożliwiającym podłączenie ich pod urządzenia sterujące.

09 Stacja dozowania koagulantow i biogenow

Układ dwukierunkowej (kwas, zasada) neutralizacji ścieków

System ten pozwala na utrzymanie właściwych wartości pH procesowych oraz właściwych wartości pH w ściekach odpływających z oczyszczalni.
System składa się z:

 • dwóch zbiorników reagentów chemicznych (kwas, zasada);
 • pomp dozujących współpracujących z regulatorem wartości pH zamontowanych na zbiorniku;
 • komory reakcyjno-kontrolnej.

11 Układ dwukierunkowej neutralizacji ściekow

Układ jednokierunkowej neutralizacji ścieków dwutlenkiem węgla

Układ bardzo ekologiczny i bezpieczny pozwalający na korektę wartości pH ze środowiska zasadowego (pH 9,1 – 14) do wartości normatywnych pH 8,2 – 9,0.

Szafy zasilająco-sterujące

Systemy zasilania elektrycznego i sterowania naszych oczyszczani ścieków wykonywane są z podzespołów liderów firm rynku światowego.
Wszystkie układy sterowania produkowane przez naszą firmę sterowane są z paneli dotykowych pełniących również rolę wizualizacji procesu technologicznego.

 12 Szafy zasilająco - sterujaca

Kontakt

e-mail: biuro@inter-aqua.pl

tel: +48 61 670 93 13

       +48 600 089 654

zapytania ofertowe: +48 600 089 656

Dane adresowe

Inter-Aqua Paweł Góra
Ul. Rabowicka 39C lok. 10
62-020 Jasin

NIP: 782-11-66-024

© InterAqua - Oczyszczalnie Ścieków Przemysłowych 2023
Wykonanie: Solmedia.pl