Aktualności

Styczeń 2017

Inter-Aqua przystąpiła do badań technologicznych związanych z biologicznym oczyszczaniem ścieków z przemysłów odprowadzających ścieki o wysokim obciążeniu ładunkiem organicznym i azotem ogólnym. Badania prowadzone są na modelach wykonanych w skali ułamkowo-technicznej. Zastosowane technologie w modelach pozwalają na obciążanie bioreaktora stężeniami zanieczyszczeń ChZT do 15000 mgO2/dm3 i BZT5 do 8000 mgO2/dm3.

Czerwiec 2016

Inter-Aqua przystąpiła do wdrożenia systemu ścieków pralniczych wraz z usuwaniem detergentów na drodze sorpcji.

Styczeń 2016

Inter-Aqua przystąpiła do opracowania systemu dwukierunkowej neutralizacji ścieków, przy zastosowaniu reagentów gazowych oraz strącających ze ścieków siarczany i metale ciężkie

Wrzesień 2015

Inter-Aqua rozpoczęła prace projektu pilotażowego systemu do usuwania detergentów ze ścieków

Czerwiec 2015

Inter-Aqua rozpoczęła prace analityczne i technologiczne związane z procesami usuwania detergentów ze ścieków.

Marzec 2015

Inter-Aqua prowadzi prace technologiczne związane z optymalizacją procesów oczyszczania ścieków z zakładów metalurgicznych i poligraficznych

Luty 2015

Uruchomiona została autorska linia usuwania metali ciężkich z wód odprowadzanych z zakładu  z odzysku metali FENIX METALS Sp. z o.o.

Styczeń  2015

Wdrożona została automatyczna linia neutralizacji ścieków w przemyśle spożywczym przy zastosowaniu CO2

Sierpień 2014

Wdrożona została linia automatycznej neutralizacji (regulacji wartości pH) ścieków odprowadzanych z pralni CWS-BOCO POLSKA

Czerwiec 2014

Opracowana została technologia zatrzymywania miału węglowego w osadnikach podłużnych dla elektrociepłowni. Miał węglowy do tej pory na skutek sedymentacji, utrudniał  eksploatację sieci kanalizacji w obrębie zakładu.

Kwiecień 2014

Trudna sytuacja oczyszczalni ścieków w Łącku, będącej w ostatnim okresie eksploatacyjnym przed budową nowego systemu, była motywacją do wdrożenia w skali doświadczalnej nowego systemu wspomagającego biologiczne oczyszczanie ścieków . System pomimo stanu wysokiego wyeksploatowania oczyszczalni, zapewnia utrzymanie wszystkich parametrów ścieków w wartościach normatywnych.

Marzec 2014

Planowana rozbudowa fabryki BEIERSDORF  (marka NIVEA ) była motorem do wspólnego opracowania nowej technologii oczyszczania ścieków przemysłowych z przemysłu kosmetycznego, w stopniu pozwalającym na odprowadzenie ich do odbiornika powierzchniowego.

Styczeń – luty 2014

Opracowana została nowa technologia oczyszczania ścieków dla przetwórstwa owocowo-warzywnego, pozwalająca na wydzielenie zawiesin i substancji poddających się koagulacji, bez zwiększenia zasolenia i zmian jakościowych osadów. Osady po procesie mogą być kierowane do kompostowania.

Wrzesień - październik 2013

W ostatnim czasie, nasza firma opracowała nową technologię, oczyszczania ścieków kwaśnych, o dużej zawartości zemulgowanych tłuszczów. Uzyskano znaczące ograniczenie ilości środków chemicznych dodawanych do ścieków w procesach wstępnego oczyszczania, przy jednoczesnej poprawie parametrów oczyszczanych ścieków. Technologia będzie wdrażana w przemyśle rybnym w 2014r.

Czerwiec 2013

- Rozpoczęliśmy opracowanie systemu oczyszczania ścieków o bardzo dużej elastyczności działania, z możliwością automatycznego przekonfigurowywania się oczyszczalni względem zmienności stężeń i rodzaju zanieczyszczeń. System powstaje w odpowiedzi na indywidualne zamówienie klienta.

To wezwanie technologiczne rozwiąże problem ogromnej zmienności parametrów ścieków, wynikającej z wymywania, na etapie produkcji, elementów resztkowych oraz składników stosowanych do nadruków.

Maj  2013

- Prowadzimy prace badawczo rozwojowe nad procesami oczyszczania ścieków, pozwalającymi na minimalizację kosztów eksploatacyjnych, dzięki wykorzystaniu alternatywnych źródeł energii.

- Opracowaliśmy technologię pełnego oczyszczania ścieków powstałych w wyniku przerobu odpadowych tworzyw sztucznych  - głównie folii PE. Technologia ta umożliwia utrzymanie stabilnej gospodarki wodno-ściekowej w tego typu zakładach.

Kwiecień 2013

Zakończyliśmy proces wdrożeniowy prototypowego systemu oczyszczania ścieków dla nowej linii produkcyjnej podzespołów dla przemysłu motoryzacyjnego. Sfinalizowaliśmy fazę testowania poszczególnych linii technologicznych i kalibracji procesów. Uzyskaliśmy stabilne parametry fizyczno-chemiczne ścieków oczyszczonych – tym samym osiągnęliśmy zamierzony efekt ekologiczny.

Kontakt

e-mail: biuro@inter-aqua.pl

tel: +48 61 670 93 13

       +48 600 089 654

zapytania ofertowe: +48 600 089 656

Dane adresowe

Inter-Aqua Paweł Góra
Ul. Rabowicka 39C lok. 10
62-020 Jasin

NIP: 782-11-66-024

© InterAqua - Oczyszczalnie Ścieków Przemysłowych 2023
Wykonanie: Solmedia.pl